Fastlegeordningen har vært under press over lengre tid. Arbeidsmengden har økt så mye at det ikke lengre er mulig å gjennomføre alle oppgaver som ulike instanser forventer av oss. Du kan lese mer om fastlegesituasjonen på FLO20.no eller på legeforeningen.no.

Vi må derfor prioritere medisinske problemstillinger som haster først. Det kan derfor bli noe lengre ventetid på problemstillinger som ikke haster medisinsk sett. Vi beklager at det kan medføre noe lengre ventetid for deg som pasient. Vi ber om forståelse for denne situasjonen.