Dr. Even Mork skal ha permisjon fra 27 mai.

Vikar i hans fravær vil være dr. Maren Loennechen.