Vi bruker e-resept. For nærmere informasjon se www.eresept.no