Dr. Even Mork er fortsatt i permisjon. Dr. Hilde Kristine Delbeck er vikar i dr. Mork sitt fravær.