Vi etterregisterer følgende vaksiner satt utenfor Norge; 

Pfizer, Moderna, Astra Zenica og Janssen. 

Det må fremlegges skriftlig dokumentasjon på vaksineringen. 

  • Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato, vaksine. Det bør også inneholde: batchnummer, vaksinatør og signatur/stempel.

Det er bare personer med norsk fødselsnummer eller D-nummer som kan få registrert vaksiner i SYSVAK.

 

Pris; 1300,-