Bestill time med SMS

Send til 2097:

RINGVE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

RINGVE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ringve Legesenter

 

Vi er 5 fastleger; Marthe Butt, Marthe Kjeldstad, Even Mork, Sverre Sande og Dag Blix-Nilsen. 

Vi holder til i lokaler i Harald Hårfagres gate 2 på Lade, der elefantapoteket holdt til tidligere. Se lenke til kart her. Buss nr 4 stopper rett ved.

Hvis du ønsker en av oss som din fastlege, kan du ringe fastlegetelefonen på 810 59 500 eller benytte deg av www.helsenorge.no

Aktuelt


PCR-test og attest før utenlandsreise

17. juni 2021

Vi tilbyr PCR-test (og eventuell attest) som kreves ved innreise til de fleste land. 

Hvis du har symptomer kontakt trondheim kommune for testing. 

Pris: 1000,-

Etterregistrering av vaksine i SYSVAK.

17. juni 2021

Vi etterregisterer følgende vaksiner satt utenfor Norge; 

Pfizer, Moderna, Astra Zenica og Janssen. 

Det må fremlegges skriftlig dokumentasjon på vaksineringen. 

 • Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato, vaksine. Det bør også inneholde: batchnummer, vaksinatør og signatur/stempel.

Det er bare personer med norsk fødselsnummer eller D-nummer som kan få registrert vaksiner i SYSVAK.

 

Pris; 500,-

 

JANSSEN VAKSINE

11. juni 2021

Basert på informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har fastlegene ved Ringve legesenter besluttet at vi ikke anser det som medisinsk forsvarlig å foreskrive Janssen-vaksinen. Unntak fra dette er grupper listet opp under.
Tilhører du en av gruppene under, så ta kontakt for en konsultasjon.
 
 • Nødvendige reiser til høyendemiske land eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen. (Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav.)
 • Manglende helsetilbud der de oppholder seg kan øke risiko for alvorlig forløp ved sykehustrengende covid-19-sykdom.
 • Der vaksinanden er pårørende til familiemedlem som har alvorlig kreftsykdom eller der nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling, og der legen vurderer at nytte av vaksine overstiger risiko med Janssen-vaksinen. Merk at personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte kan prioriteres i det ordinære koronavaksinasjonsprogrammet.
 • Der lege vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse og/eller fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og/eller tung tiltaksbyrde som gjør det umulig for pasienten å vente på vaksine i det ordinære koronavaksinasjonsprogram.
 • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer om sannsynligheten for gevinst i form av vunnet liv og helse ved tidlig Janssen-vaksinering overstiger risikoen for den enkelte.  Her vil det kunne være vanskelig å konkrete anbefalinger om hvilke forhold som skal tillegges vekt, da dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.
 • Unntaksvis i tilfeller der det kan tenkes at tiltaksbyrden som uvaksinert fram til annen vaksine tilbys truer liv og helse på en slik måte at det er riktig å tilby Janssen-vaksinen. Det kan være situasjoner hvor personer ønsker fremskyndet vaksinasjon på grunn av en livssituasjon eller psykisk helse som er så preget av restriksjonene at det å vaksinere så snart som mulig kan gi en lettelse for vedkommende. Den individuelle risikoen for helseskade/alvorlig sykdom/død knyttet til den beskrevne livssituasjonen må vurderes nøye, samt om det er sannsynlig at fremskyndet vaksinasjon faktisk vil minske denne risikoen. Det må her også nevnes at det i koronavaksinasjonsprogrammet, etter individuell vurdering av lege fins mulighet for å prioritere personer med annen svært alvorlig sykdom som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Influensavaksine

26. oktober 2020

Årets influensavaksine er kommet, og vi har startet vaksinering. I denne omgang har vi kun lov til å vaksinere risikogrupper. Trolig vil øvrige pasienter få tilbud fra 1 desember om vaksine.

Risikogrupper er:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

DET ER INGEN DROPIN VAKSINE IÅR - PASIENTER BES KONTAKTE OSS SOM ORDINÆR TIMEBESTILLING FOR TIDSPUNKT TIL Å FÅ VAKSINE.

BESTILLE TIME PÅ NETT

3. januar 2020

Hei. Du kan bestille time til din fastlege direkte i vår timebok og du kan velge tidspunktet hos din fastlege selv. Vi gjør oppmerksom på at du kun kan bestille time til din egen fastlege.

Påminnelse vedrørende digital sykemelding

5. januar 2018

Som hovedregel skal all sykemelding skje på konsultasjon.

Unntaksvis etter avtale med din lege, kan forlengelse skje uten legetime. Vi minner da om at du fortsatt må betale hos oss for sykemelding, selv om du mottar dine sykmeldingsblanketter via digital løsning fra NAV.

For å betale for denne tjenesten, kan du enten komme hit, tjenesten koster da kr 65, eller få faktura tilsendt i posten for kr 65 + fakturagebyr kr 117.

 

 

 

Offshoreattester

9. januar 2014

Fra 01/01/14 gjelder ny forskrift i fht offshoreattester. Det innebærer blandt annet at lege som skriver slike attester må være sertifisert petroleumslege.

Hos oss er Even Mork, Marthe Butt og Marthe Kjeldstad sertifiserte petroleumsleger.

For pasienter som har fastlege her, kan du bestille tid til det som ved vanlig legetime. Personer som ikke har fastlege knyttet til senteret, må kontakte oss per telefon eller komme innom for avtale.

SMS og internettbestilling

20. september 2012

Vi vil gjøre våre pasienter oppmerksomme på at vil tilbyr både time- og reseptbestilling via sms og nett. Våre medarbeidere behandler disse fortløpende i kontorets åpningstid.  Se kolonnen til høyre for framgangsmåte.

E-resept

31. august 2012

Vi bruker e-resept. For nærmere informasjon se www.eresept.no

Avbestille time

8. august 2011

Time må avbestilles senest 1 virkedag før timen, dvs i kontortiden dagen før time. For avbestilling mandag må avbestilling skje fredag. Ved manglende oppmøte uten beskjed vil det komme en faktura på 250 kroner. I tillegg kommer ekspedisjonsavgift og gebyr fra vårt regnskapskontor.

Les flere artikler